BEM modelio paruošimas

Modelio parengimas BEM analizei yra ilgas procesas

Modelio parengimas BEM skaičiavimams yra ilgas ir varginantis procesas. Ypatingai, jei ruošiamo modelio paviršių geometrija yra specifinė. Modelio parengimo laikas dar daugiau išauga, jei skaičiavimams paruošti reikia mechanizmą ar judančią sistemą.

Šio proceso metu negalima daryti kompromisų laiko sąnaudoms, nes BEM skaičiavimų rezultatai yra ypatingai jautrūs modelio kokybei. Taigi, rekomenduojame netaupyti laiko, o tiesiog pasidalinti šia užduotimi su mūsų patyrusiais inžinieriais. Ypatingai, kai spaudžia terminai, o žmogiškieji ištekliai yra riboti.

Sprendimai

  • Baigtinių elementų tinklelio parengimas (iš angl.k. MESH) – modeliams su paprastais ir itin sudėtingais paviršiais, judančioms ir statinėms konstrukcijoms.
  • Skaičiavimų aplinkos sąlygų sudarymas – jėgos, įtvirtinimai, apkrovos, slėgiai, kurios koreliuojasi su mechanizmo ar sistemos funkcija realiomis darbo sąlygomis.

ELEMNTŲ FORMOS

1D
– Dviejų grudų sijos (iš angl.k.: Two noded beams)
– N – grūdų sijos  (iš angl.k.: N – noded beams)

2D
– Trišoniai (iš angl. k.: Triangle)
– Keturšoniai (iš angl. k.: Quadrilaterial)

3D
– Ketursienis, tetraedras (iš angli.k.: Tetrahedron)
– Piramidė (iš angl.k.: Pyramid)
– Trišonė prizmė (iš angl.k.: Triangular prism)
– Šešiasienis (iš angl.k.: Hexahedron)

Nauda

– Sumažintos laiko sąnaudos produkto vystymo procese
– Sumažinti produkto vystymo kaštai
– Aukštos kokybės modelis – tikslūs rezultatai BEM stiprumo analizėje

Meshing_BEM modelio tinklelis 4