Mechaninis atsparumas

Baigtinių elementų metodas BEM

Mes siūlome | BEM nauda | BEM įrankis

Inžineriniai sprendimai

-Mechaninio atsparumo analizė

-Silpnų vietų  paieška ir indikacija jūsų konstrukcijoje

-Geriausios konstrukcijos parinkimas iš konstrukcinių pasiūlymų, kuriuos turite

-Konstrukciniai pasiūlymai ar rekomenduojamos korekcijos esamai konstrukcijai

Vertiname ką darome

– Mechaninio atsparumo patikra prieš detalizavimą ir gamybą

–Konstrukcijų, veikiamų statinių ar dinaminių apkrovų simuliacija ir analizė

NAUDA:

– Naudingi prototipai vystant produktą

– Konkurencingas produktas rinkoje (kriterijai: kaina, masė, patikimumas)

Programinis paketas

Siemens FEMAP Nastran

Topologijos optimizavimas_topology optimization 4 Topologijos optimizavimas_Topology optimization 3
Topologijos optimizavimas_topology optimization 2 Topology optimization_topologijos optimizavimas 1

Topologijos optimizavimas

Formos optimizavimas

Topologijos optimizavimas rekomenduojamas vystant konstrukcijos koncepciją – dar prieš detalų 3D modeliavimą, brėžinių ir specifikacijų rengimą prototipui. Šis įrankis leidžia turėti optimizuotą detalės ar sistemos konfigūraciją, kuri tenkina apkrovos, formos, masės reikalavimus. Tai mažina laiko sąnaudas, kaštus prototipų gamybai.

Nauda

– Efektyvesnis vystymo procesas
– Optimizuota koncepcija – teisinga konstrukcinė kryptis tolimesniam vystymui
– Lengva ir patvari konstrukcija

Kinematinė analizė

Kinematikos analizė ir simuliavimas yra viena iš svarbiausių užduočių, vystant judantį mechanizmą. Tai eliminuoja užprogramuotas, konstravimo klaidas vėlesniems mechanizmo vystymo etapams – prieš 3D modelio kūrimą ir brėžinių rengimą gamybai.

Optimizuota kinematika leidžia turėti patvarų, tinkamai veikiantį mechanizmą.

MES SIŪLOME

– Patikrinti kuriamo mechanizmo kinematiką ir funkcionalumą

– Vystyti naują kinematinę sistemą, kuri atitinka judesiui ir funkcijai keliamus reikalavimus

Kinematine analize_kinematics

Pažeistų konstrukcijų ekspertizė

Pretenzija dėl lūžusios konstrukcijos yra inžinerinės, gamybinės arba eksploatacinės klaidos rezultatas. Atvejais, kai padaryta inžinerinė klaida, remonto ir inžineriniai sprendimai turi būti įgyvendinti nedelsiant.

Svarbu nustatyti priežastį ir imtis pamatuotų veiksmų, kurie pašalintų sukeltus nepatogumus klientui, o produktams esantiems rinkoje būtų įdiegti konstrukciniai – inžineriniai atnaujinimai, kad pretenzija nepasikartotų.

Mes siūlome

– Priežasties nustatymas
– Konstrukcinius pakeitimus ir pagerinimus
– Pažeistų konstrukcijų ir mechanizmų ekspertizę
– Pasiūlymus remonto darbams